Nyligen  publicerade majoriteten i stadshuset sitt förslag till budget det kommande året. Sedan våren 2021 har Funktionsrätt Stockholms stads styrelse träffat de olika partierna för att diskutera vad som är en klok budget utifrån funktionshinderfrågorna. Du kan se en del av våra prioriterade delar i vårt ”budgetdokument” som samtliga partier tagit del av.

Ladda ner dokumentet här: Funktionsrätt Stockholms stads budgetinspel

Den 17-18 november ska budgeten diskuteras i kommunfullmäktige. Först därefter kan vi ta del av det färdiga beslutet.
Majoritetens förslag till budget för 2022