Den 1 december startar vi, i samarbete med Begripsam och Handikapphistoriska föreningen, antologiprojektet ”Våra röster ska höras” med stöd av Allmänna arvsfonden.

Projektet pågår under tre år och ska synliggöra personer med funktionsnedsättning genom att samla in och publicera berättelser på olika teman. Temat för den första insamlingen är ”Att leva i Stockholms stad med funktionsnedsättning under covid-19”. Ytterligare en antologi kommer att skapas inom projektet under ännu inte bestämt tema.

Mer information om projektet
På medlemsmötet den 7 december kommer vi att presentera projektet ytterligare. Då får du också träffa projektledaren Marian Bergroth och medarbetare från vår samarbetsorganisation Begripsam.

Informationsbrev om projektet (word)