Rapporter

2018:

Skolrapporten – studie av Stockholms stads arbete för att säkerställa en likvärdig utbildning (PDF, 3 MB)

2014:

Ledamöternas erfarenheter från funktionshindersråden i Stockholms stad (PDF, 82 kB)