Intressepolitik

Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitik i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. Under 2022 kommer vi fortsatt ha tyngden i vår intressepolitiska verksamhet. Med det menas i första hand bevakning av hur det är att leva och bo i Stockholm utifrån ett funktionshindersperspektiv och därefter bevakning av Stockholms stads arbete inom funktionshindersområdet.

För 2022 är följande frågor prioriterade:

  • medlemsföreningarnas prioriterade frågor inför kommunalvalet
  • socialpsykiatriska insatser i kommunal regi
  • LSS-lagens tillämpning i staden
  • framkomlighet, tillgänglighet och planering av staden (inklusive bostadsfrågan)
  • funktionshindersperspektivet i stadens arbete samt
  • funktionshindersrådens organisation.

Med anledning av pandemin är också efterverkningarna av covid-19 en prioriterad fråga.

Under flikarna remissvar, skrivelser och debattartiklar kan ni följa vårt intressepolitiska arbete.

Skolfrågor

Sedan hösten 2017 har skolfrågorna varit en prioriterad fråga och som nu bevakas i utbildningsnämndens råd för funktionshindersfrågor. Vi har också skrivit flera artiklar om skolfrågan som finns under fliken debattartiklar.

Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten kring skolfrågor som hölls den 19 oktober och 27 november 2017.

I maj 2018 genomfördes ett seminarium då den rapport vi beställt av Ramboll Management Consulting presenterades.

Rambolls presentation
Rapporten i sin helhet (pdf, 3MB)
Debattartikel i Dagens Samhälle 16 nov
Pressmeddelande 16 nov (pdf)
Pressmeddelande Mynewsdesk