2023

Samråd Älvsjö

Inspel till budgetprocessen 2023

Samordningsuppdrag för stadens råd för funktionshindersfrågor

2022

Brev från rörelsen till socialborgarrådet Jan Jönsson om bristande statistik
Svar från Jan Jönsson

Yttrande angående verksamhetsbidraget 2023

2021

Covidkonsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Budgetinspel

2020

Stadens hantering av covid-19 rörande personer med funktionsnedsättning
Svar från socialborgarrådet Jan Jönsson

RFI inför stadens upphandling av insiktsutbildning

2019

Fh-rådens engagemang i stadens boendeplan (PDF, 262 kB)

Angående Rådet för Agenda 2030 (PDF, 342 kB)

2017

Påminnelse: behovet av en översyn av fh-rådens organisation (PDF, 174 kB)
Svar från finansborgarrådet Karin Wanngård

Vår skrivelse till FO inför revideringen av stadens delaktighetsprogram (284 kB)

2016

Organiseringen av stadens funktionshindersråd behöver ses över (PDF, 128 kB)

2015

Inför revideringen av Stockholm – En stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (PDF, 30 kB)

Om hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder (PDF, 1 MB)
Bilaga 1 (PDF, 327 kB)

Angående revideringen av stadens upphandlingspolicy (PDF, 29 kB)

Angående utformningen av Rådet för mänskliga rättigheter (PDF, 265 kB)

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning (PDF, 281 kB)

Svar

Svar på skrivelse angående revideringen av delaktighetsprogrammet (PDF, 413 kB)

Svar på skrivelse om våld i nära relationer (PDF, 31 kB)