Skrivelser

2021

Covidkonsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Budgetinspel

2020

Om stadens hantering av covid-19

RFI – om upphandling av insiktsutbildning

Svar

Svar från socialborgarrådet Jan Jönsson 200511

2019

Uppmärksamma Boendeplanen (PDF, 262 kB)

Angående Rådet för Agenda 2030 (PDF, 342 kB)

2017

Påminnelse ang översyn av fh-råden (PDF, 174 kB)

Svar

Svar från finansborgarrådet Karin Wanngård

Vår skrivelse till FO inför revideringen av stadens delaktighetsprogram (284 kB)

2016

Ang översyn av fh-råden (PDF, 128 kB)

Ang samrådsinstanser för RUFS (PDF, 185 kB)

Angående gode män (PDF, 145 kB)

Svar

Svar på skrivelse om hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder (PDF, 20 kB)

2015

Angående revideringen av Stockholm – En stad för alla, Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (PDF, 30 kB)

Angående hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder (PDF, 1 MB)
Bilaga 1 (PDF, 327 kB)

Angående revideringen av stadens upphandlingspolicy (PDF, 29 kB)

Angående utformningen av Rådet för mänskliga rättigheter (PDF, 265 kB)

Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning (PDF, 281 kB)

Svar

Svar på skrivelse angående revideringen av delaktighetsprogrammet (PDF, 413 kB)

Svar på skrivelse om våld i nära relationer (PDF, 31 kB)