Valberedning

 

Valberedning 2019-2020:

  • Dolores Back, Neuro Stockholm, sammankallande
  • Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm
  • Kerstin Järneberg, Reumatikerföreningen Stockholm
  • Jan Lamby, Hörselskadades förening i Stockholm
  • Pia Olsson, RSMH Stockholms läns distrikt

Valberedningen nås via kansliet.