Valberedning 2023-2024:

  • Dolores Back, Neuro Stockholm, sammankallande
  • Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm
  • Jan Lamby, Hörselskadades förening i Stockholm

Valberedningen nås via kansliet.