Som företrädare för funktionshinderrörelsen reagerade Funktionsrätt Stockholms stad över nyheten att Gröna Lund uttryckt sig fördomsfullt och delvis diskriminerande mot patienter och personer med psykisk ohälsa.

Ladda ner dokument för att läsa här: Pressmeddelande Gröna Lund