Stockholms stad ordnar löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor (fh-råd).

2024

13 maj: informationsträff för ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor
Presentation – FO och SLK (PDF)
Presentation – FO och SLK (Word)
Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor 2024
Program_for_tillganglighet_och_delaktighet_i_Stockholm_TALättläst Program_for_tillganglighet_och_delaktighet_i_Stockholm_TA2
Tillämpningsanvisningar tillgänglighetsanpassat

2023

15 november: informationsträff för ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor
Presentation – FO och SLK (PDF)
Presentation – i text FO och SLK (word)
Utvärdering – blankett (word)

20 mars: funktionshindersombudsmannens introduktion för samtliga rådsledamöter i och med den nya mandatperioden.
Introduktion (PDF)
Introduktion (word)
Ombudsmannens folder
Folder för S:t Julian-priset
Från politik till vardag – så styrs Stockholm
Program för tillgänglighet och delaktighet 2018-2023 i tillgängligt format
Program för tillgänglighet och delaktighet på lättläst
Vägledning för stadens råd för funktionshindersfrågor

2022

1 december: Stockholms stad ordnade en informationsträff för ledamöterna i funktionshindersråden om bland annat organisation och arbetssätt för råden samt stadens budget 2023 ur ett funktionshindersperspektiv.
Presentation Temakväll – FO och SLK
Presentation i text – FO och SLK
Presentation – Funktionsrätt Stockholms stad, R. Friberg

27 april: Stockholms stad bjöd in ledamöterna i funktionshindersråden till en informationsträff  om funktionshindersombudsmannens rapport 2021, översynen och förslag till ny organisation och arbetssätt för stadens fh-råd samt tillgänglighet vid val.
Presentation – FO och SLK
Presentation – valnämndens kansli
Rapportering från organisationerna

2021

23 november: webbinarium med information om stadens budgetmodell och budget 2022.
Presentation – Budget 2022 ur ett funktionshindersperspektiv
Presentation – Stockholms stads styrning

2020

9 december: webbinarium angående den pågående översynen av stadens råd för funktionshindersfrågor.
Astrid Thornbergs presentation
Veronica Carstorp Wolgast presentation

3 december: webbinarium med information om coronaläget i staden, funktionshindersombudsmannens årsrapport 2019 och stadens budget 2021 ur ett funktionshindersperspektiv.
Veronica Carstorp Wolgast presentation
Pia Ehnhages presentation

2019

26 november: funktionshindersombudsmannen informerade om resultatet av den översyn av fh-råden som staden just nu genomför samt stadens budget för 2020 ur ett funktionshindersperspektiv.

2 april: funktionshindersombudsmannen bjöd in samtliga rådsledamöter till en introduktion i och med den nya mandatperioden.
Presentation (pptx, 11 MB)
Stödmaterial VP-aktiviteter (pdf, 743 kB)
Länk till delaktighetsprogrammet
Länk till övriga styrdokument

2018

15 oktober: Stockholms stads funktionshindersombudsman bjöd tillsammans med oss in alla ledamöter i stadens funktionshindersråd till en tematräff om arbetet med det nya programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

2017
16 november: funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderspolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderspolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv
Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

2016

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)
FOs presentation (pdf, 350 kB)

7 mars: Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. Funktionshindersombudsmannen informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.
Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)