Under våren skickade vi en skrivelse till staden angående hantering av covid-19 och personer med funktionsnedsättning. Den kan du läsa här: Skrivelse om stadens hantering av covid-19.

Nu har vi också fått svar från socialborgarrådet Jan Jönsson. Det svaret kan du läsa här: Svar till Funktionsrätt 200511

Stadens krisledningsnämnd har sänt två beslut som togs den 20 maj angående successiv öppning av daglig verksamhet samt användning av beviljade ledsagningstimmar.