Under våren skickade vi på Funktionsrätt Stockholms stad en skrivelse till staden angående hantering av Covid-19 och personer med funktionsnedsättning. Den kan du läsa här: Skrivelse om stadens hantering av covid-19.

Nu har vi också fått svar från socialborgarrådet Jan Jönsson. Det svaret kan du läsa här: Svar till Funktionsrätt 200511