Revisorer

 

Auktoriserade revisorer: Katarina Nyberg (ordinarie) och Lena Normann (ersättare), HQV Stockholm AB

Föreningsrevisorer: Lennart Håwestam, RSMH Stockholms läns distrikt (ordinarie) och Eva Söderbärj, FUB Stockholm (ersättare)