Revisorer

 

Auktoriserade revisorer: Staffan Svedin (ordinarie) och Katarina Nyberg (ersättare), HQV Stockholm AB

Föreningsrevisorer: Lennart Håwestam, RSMH Stockholms läns distrikt (ordinarie) och Britt Marie Färm, Mag- och tarmföreningen i Stockholms län (ersättare)